Kindertherapeuten.com
Het overzicht met kindertherapeuten en kindercoaches
Kindertherapie
Integratief Kindercoach - Hilversum - Mirjam Schreurs
Schapenkamp 2 10
1211CX Hilversum
Stuur een berichtGoed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtMirjam Schreurs | Integratief Kindercoach

Introductie

Opgroeien lijkt vanzelf te gaan. Toch is het onlosmakelijk verbonden met opvoeden. Opvoeden doe je intuitief en met je hart, naar beste eer en geweten. Vaak gaat het vanzelf, maar soms loopt het ineens niet (meer) zo lekker. Dan kan het fijn zijn er tijdelijk een buitenstaander bij te  betrekken.

 

Integratieve kindercoaching, voor kinderen van 4 t/m 18 jaar, is een kortdurende vorm van ondersteuning (gemiddeld 5-10 sessies), waarin het kind volledig centraal staat. Ik stem mijzelf, maar ook mijn werkwijze, mijn materiaal en mijn taalgebruik af op het kind en de situatie waarin het zich op dat moment bevindt. Op deze manier onstaat een unieke samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, oordeelloosheid, nieuwsgierigheid en positiviteit. Spelenderwijs en in kleine stapjes begeleid ik het kind in het opdoen van zelfkennis (eigenschappen en talenten), zelfrespect en zelfvertrouwen. Hierdoor ontstaat structureel meer inzicht in de valkuilen, maar leert het kind ook hoe de valkuilen te vermijden en anders met zichzelf en met situaties om te gaan. 

 

Kinderen en ouders geven aan, mij en mijn werkwijze als laagdrempelig, gelijkwaardig, open, warm en vertrouwelijk te ervaren.

 

Ik heb geen wachtlijst. Ik onderhoud nauwe contacten met andere psychosociale hulpverleners in de regio Hilversum. Mocht ik op het moment van jouw hulpvraag geen ruimte hebben in mijn eigen praktijk, dan zoek ik in overleg met jou naar het best passende alternatief.

Opleidingen & registraties

Integratieve Kindercoaching en -counseling aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Integratieve Jongerencoaching aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Systemisch werken met kind en hond aan de Kernkracht Academie.

Psychosociale en Medische Basiskennis (PSBK).

Topdog (Sociaalvaardigheidstraining met behulp van een hond als co-coach).

Kynologisch Instructeur Module 1 aan de Tinley Academie.

Specialisaties

Laagdrempelige begeleiding van kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar
Interactief en effectief veranderen van binnenuit
Weerbaarheidstraining
Sociaalvaardigheidstraining
Emotie-regulatie
Ouderbegeleiding
Opvoedondersteuning

Soms zet ik een (therapie)hond in bij de coaching. Dit altijd in overleg met de coachee. Soms is de hond alleen aanwezig en zorgt hij alleen al door zijn aanwezigheid voor steun, troost, rust, vertrouwen en verbinding. Soms gebruik ik de interactie tussen de coachee en de hond om inzicht te geven in gevoelens en gedrag en de effecten ervan op de ander. Ook is de hond uitstekend geschikt om op een leuke, interactieve manier vaardigheden, omgangsvormen, lichaamshoudingen en het ervaren en verdragen van gevoelens te trainen.

Ter verduidelijking: Stel, het kind heeft moeite zijn/haar grens te herkennen en aan te geven, omdat het bijvoorbeeld de ander niet teleur wil stellen of boos wil maken.
Een passende oefening zou kunnen zijn om een hondensnoepje in het zicht van de hond neer te leggen, maar ervoor te waken dat de hond het snoepje niet op eet, voordat de coachee de hond hiervoor zelf toestemming heeft gegeven. De coachee oefent hierbij op een leuke manier het uitspreken van NEE/STOP/WACHT, het voelen van een grens bij zichzelf en het verdragen van de teleurstelling bij de hond. Omdat een hond veel sneller in en uit (teleurgestelde) emoties kan stappen dan een mens, kan de hond deze oefening met evenveel plezier telkens opnieuw oefenen. Zo blijft het voor alle partijen fijn en leerzaam.

Veel voorkomende problemen van kinderen/jongeren/ouders in mijn praktijk:

Gevoelens van onzekerheid / minderwaardigheid / negatief zelfbeeld.

(Over)gevoeligheid.

Moeite met zichtbaarheid / plaats innemen / grenzen aangeven.

Problemen met vriendschappen / broer-zus relatie.

Ruzies of discussies met volwassenen.

Zoektocht naar eigen identiteit / gebrek aan zelfkennis en zelfrespect.

Moeite met emotie-regulatie / prikkelbaarheid / agressie / woede-uitbarstingen.

Angsten, waaronder faalangst en angst voor huisdieren.

Stressklachten / piekeren / moeite met loslaten / fear-of-missing-out.

Pestgedrag of gepest worden.

Eenzaamheid / het gevoel er niet bij te horen

Echtscheiding.

Rouw / verlies.

Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en slaapproblemen.

Somberheid / donkere gedachten / verdriet.

Niet naar school willen.

Gebrek aan zelfredzaamheid / zelfvertrouwen.

Therapievormen

  • Integratieve jongerentherapie
  • Integratieve kindertherapie
  • Jongerencoaching
  • Kindercoaching
  • Kindercounseling
  • Opvoedcoach
  • Opvoedondersteuning
  • Ouderbegeleiding
  • Oudercoaching

Tarieven

Een coaching sessie kost 85 EUR (1 uur) en is vrijgesteld van BTW.
De begeleiding valt onder alternatieve zorg en wordt mogelijk gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van het afgesloten polis pakket. Kijk op de website van mijn beroepsvereniging (NFG) voor een indicatie van de vergoedingen (tot ca 40 EUR per sessie) of neem rechtstreeks contact op met je eigen verzekeraar.

Een traject bestaat uit 5 tot circa 10 wekelijkse sessies. Tussentijds bepalen we in overleg of er meer sessies wenselijk zijn.

Na elke 5 sessies vindt een oudergesprek plaats, waarin we de voortgang bespreken en ik (opvoed)tips deel.

Openingstijden

Dagelijks van 9:00-18:00 uur. Overige tijden in overleg.

Ligging


© Kinderpsychologen - kindertherapeuten en kindercoaches
Disclaimer | Privacy verklaring | Over ons | Login