Kindertherapeuten.com
Het overzicht met kindertherapeuten en kindercoaches
Kindertherapie
Integratieve Kindertherapie en Integratieve Jongerentherapie, Kindertherapie, Jongerentherapie, Psychosociale Begeleiding, Kindercounseling, Jeugdcounseling - Voorschoten - Stella
Papelaan 85L
2252 EG Voorschoten
Stuur een berichtGoed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtStella | Integratieve Kindertherapie en Integratieve Jongerentherapie, Kindertherapie, Jongerentherapie, Psychosociale Begeleiding, Kindercounseling, Jeugdcounseling

Introductie

Mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Stella. Na jaren met veel inzet en enthousiasme in het bedrijfsleven gewerkt te hebben besloot ik in 2004 het roer om te gooien. Ik zocht en vond verdieping in

post-HBO opleidingen op het gebied van Kindercounseling en Kindertherapie en Jongerentherapie en Kinder-en Jongeren Coaching. Daarna heb ik blijvende verdieping en verbreding gevonden in bijscholingen, trainingen en seminars van kortere duur. Het betekende opnieuw studeren. Een boeiende en drukke tijd brak aan, want de opleidingen volgde ik naast mijn werk. Na samenwerking met studiegenoten in hun praktijk ben ik in 2007 gestart met een eigen praktijk. 

 

Sindsdien heb ik het gevoel thuisgekomen te zijn in een beroep dat helemaal bij me past. Daar vormen met name luisteren, in gesprek zijn, rollenspellen, oefenen en ontspanningsoefeningen een belangrijk onderdeel van de dag. Mijn cliënten geven aan hun ouders terug dat ze "gespeeld" hebben. "Alles mag er zijn" geven jongeren aan hun ouders aan. Ouders omschrijven me als een warme, empathische, scherp analytische en enthousiaste persoon.

 

Deze vorm van integratieve begeleiding is ontstaan in de negentiger jaren van de vorige eeuw vanuit een behoefte in de samenleving. Uitgangspunt is dat kinderen en jongeren vanuit een "eigen" wijsheid zelf weten welke oplossing helpt voor een probleem dat hen hindert. Samen onderzoeken wij wat in gesprek en spel wat de klacht is, welke hulpbronnen kunnen helpen en welke oplossingen er voorhanden en mogelijk zijn bij de cliënt zelf of aan te leren zijn. De cliënt kiest aan welke door hem gekozen doelstellingen hij wil werken.                                                           

 

Welke doelstellingen heeft de begeleiding?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de behandeling is dat het kind en de jongere weer in zijn kracht staat. Daarnaast controle hernemen en zelf weten hoe knelpunten te herkennen en hoe hij daarmee kan omgaan. Knelpunten ervaren zijn onderdeel van het leven en door inzet van kwaliteiten, vaardigheden en nieuw te ontwikkelen manieren om ermee om te gaan vergroot hij zijn vaardigheden. Het is een proces van bewust worden, zien, denken en doen vanuit nieuwe inzichten. Daarnaast gaat het ook om het "ont"wikkelen en vergroten van de oplossingsgerichtheid bij het kind en de jongere.

Een manier van werken en doen die van onschatbare waarde is op weg naar volwassenheid.

 

Effectief en kortdurend

De werkwijze is integratief, dat wil zeggen dat de klacht benaderd wordt vanuit invalshoeken uit de psychologie waarvan de succesvolle werking inmiddels bewezen is. Naast de focus op de manier van denken, de gevoelens, de draagkracht, aanwezigheid van stress, het gedrag en oplossingsgerichtheid van de cliënt speelt het gezinssysteem een belangrijke rol. De kracht van deze therapie ligt in de effectiviteit en korte duur.

 

Ik begin met een intakegesprek met u, de ouders. Als ik de klacht kan behandelen ga ik in gesprek met uw zoon of dochter. Wat scheelt eraan en wat maakt dat deze niet lekker in zijn/haar vel zit? Uw zoon of dochter bepaalt waaraan hij/zij wil werken en wat het resultaat moet zijn. Daarna volgen er vijf wekelijkse sessies in een aaneengesloten periode waarin we samen aan de door hen gekozen doelstellingen werken. Vervolgens voer ik een evaluatiegesprek met u over mijn bevindingen. U bepaalt voorts of u verder wilt gaan en uw zoon of dochter bepaalt aan welk onderdeel van zijn/haar doelstelling(en) wij gaan werken. Een behandeling duurt gemiddeld vijf tot vijftien sessies.

 

Integratieve Jongerentherapie

Jongeren vanaf 16 jaar hebben geen toestemming van hun ouders nodig. Je kan zelf contact opnemen. Ook bij Integratieve Jongerentherapie en Coaching sta jij als jongere centraal. We onderzoeken je klacht en als therapeut onderzoek ik op welke wijze je weer in je kracht kan staan. Of welke factoren je belemmeren om in je kracht te kunnen staan. Daarnaast onderzoeken we samen welke mogelijkheden er zijn om ook met toekomstige knelpunten te kunnen omgaan. Binnen 5 tot 15 sessies werk je aan inzichten in je krachtenveld en ontstaat inspiratie en energie om zelfstandig je weg te vervolgen.

 

Jongerencoaching

Soms lukt het niet om zo te handelen of je uit te drukken zoals je het in je hoofd bedacht hebt. Dat kan zich voordoen op de meest onmogelijke momenten, zoals bij een spreekbeurt, of als je in de klas gevraagd wordt om je mening te geven, om jezelf voor te stellen in een vreemde taal of te vertellen wat je interesses zijn. Of  je krijgt een kleur als iemand maar jouw richting uit kijkt en weet niet hoe te reageren. Je voelt je onzeker en weet niet hoe je contact kunt maken. Het kan ook zijn dat je niet weet wat je kwaliteiten, eigenschappen en talenten zijn. Herken je dit?

Dat is jammer, want dan kan je ze ook niet ontwikkelen. Door erover te praten wat dit met jou doet en hoe je je daardoor voelt, kan je dit veranderen. Wil je antwoorden vinden? Dan nodig ik je uit om telefonisch contact op te nemen of mij een emailbericht te sturen. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met jou op.

 

 

Verbinding

Als therapeut vorm ik een brug die de relatie tussen ouder en kind, kinderen onderling, ouders onderling, ouders en zorgverlener en ouders en kind met leerkrachten en docenten ondersteunt, herstelt en kan verbeteren. 

Jongeren leren over zichzelf en de fase van de pubertijd waarin ze zich bevinden en wat dit met hen doet. Hoe je je juist in deze fase optimaal kunt ontwikkelen. Elke jongere beschikt over talenten. Ken jij ze? Ken jij de eigenschappen die jou bijzonder maken? Wil jij ontdekken wat bij jou hoort? Centraal staat waaraan de cliënt wil werken.

 

Onderwerpen van kinderen die niet lekker in hun vel zitten door bijvoorbeeld: 

 • Ontbreken van eetlust of te veel eten
 • Buikpijn, hoofdpijn en/of andere lichamelijke klachten hebben 
 • Nare gevoelens zoals verdriet, boosheid, eenzaamheid of heimwee
 • Vervelende gedachten
 • Nachtmerries en/of angst voor kinderen en/of onbekende volwassenen
 • Slapeloosheid
 • Ruzie 
 • Moeilijkheden op school
 • Pesten
 • Geen vrienden hebben 
 • Thuis zich niet begrepen voelen
 • Sombere gedachten hebben
 • Zich onzeker voelen
 • Nare dingen meegemaakt hebben
 • Verdriet om het gemis van iemand van wie je houdt
 • Het moeilijk vinden om nee te zeggen
 • Piekeren over de scheiding van je ouders

 

Als coach voor jongeren raak ik in gesprek over:

 •  Het moeilijk vinden om vrienden te maken op de nieuwe school
 •  Te dik of te dun zijn
 •  Leren omgaan met frustraties
 •  Last hebben van pesten
 •  Verdriet om de scheiding van hun ouders
 •  Omgaan met aandacht
 •  Je onzeker voelen
 •  Leren opkomen voor jezelf
 •  Omgaan met woede, angst en/of teleurstelling
 •  Concentratieproblemen
 •  Leerproblemen
 •  Geen vertrouwen en zelfvertrouwen hebben
 •  Ruzie met hun ouders
 •  Slaapproblemen
 •  Vragen over de zin van het leven
 •  Hun uiterlijk
 • Stress
 • Depressieve gevoelens
 • Vrienden en vriendinnen

 

Ouders en verzorgers stellen vragen over onder andere opvoeding, groei en ontwikkeling van het kind, de rol als ouder, omgaan met hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, autisme, de pubertijd, seksualiteit, omgaan met echtscheiding en overlijden van een dierbaar persoon. 

Enkele voorbeelden:

 • "Mijn kind wordt gepest"
 • "Mijn kind houdt klachten en de reguliere zorg kan niets (meer) betekenen voor mij"
 • "Ik vind het moeilijk om met de boosheid, verdriet, drukte van mijn kind om te gaan"'
 • "Ik zou mijn kind beter willen bijstaan, maar ik weet niet zo goed hoe"
 • "Mijn kind is zo angstig"'
 • "Hoe kan ik een evenwicht vinden tussen werken en ouder zijn"
 • "Wij maken vaak ruzie met elkaar"
 • "Hoe kan ik praten met mijn kind"
 • "Wij gaan scheiden. Hoe vertel ik dit aan de kinderen"
 • "Mijn dochter voelt zich "anders"
 • "Mijn zoon heeft een ongeluk gehad en is zijn zelfvertrouwen kwijt"
 • "Mijn zoon piekert en zit veel op zijn kamer"
 • "Mijn dochter voelt zich 'anders' "
 • "Mijn dochter is onzeker"
 • Mijn zoon is doodsbang om fouten te maken"

 

Herkent u zich als ouder of jij, als zoon of dochter, in enkele van bovenstaande voorbeelden en wil je ervan af, neem dan contact met me op.

Stella

Opleidingen & registraties

• 2003 post-HBO Opleiding tot Kindercounselor bij BGL
• 2004-2006 post-HBO Opleiding tot Kindertherapeut en
Jeugdtherapeut bij BGL
• 2004 e.v. Certificaten Basismodules I, II en III in Intuitieve
Ontwikkeling
• 2013 Certificaat Tweejarige Opleiding in Intuitieve Ontwikkeling
• 2008 e.v. Certificaten van bijscholingen op het gebied van
Ouderschap, Neurowetenschap, ADHD, Hechting, Stress,Voeding
en andere omgevingsfactoren, Angst en Burnout, het Brein,
Suicidepreventie, Empowerment, NLP, RET, Familie opstellingen,
Hoogsensitiviteit, Mindfulness, Hoogbegaafdheid, Asperger,
Depressieve Gevoelens en ADD
• 2011 e.v. Seminars en Symposia op het gebied van
neurowetenschap, psychologie, rouw en verdriet
• 2012 e.v. Minisymposia aan de Rijks Universiteit van Leiden op het
gebied van filosofie, spiritualiteit en wetenschap
• 2016 Diploma Psycho Sociale Basiskennis
2016 Nationale Conferentie Suicide Preventie
2017 symposia en seminars: Symposium Gelijk oversteken van VWO naar WO, Symposium Angst, Stress en Burnout, Symposium de Jeugdbescherming van Morgen, Radicalisering van de jeugd, De toekomst van Evidence Based Medecine, Freud en de Neurowetenschap
2018 seminars over Toxines en Detoxificatie, Essentiele factoren voor de ontwikkeling van een Gezond Immuunsysteem, Gezondheid is meer dan Geneeskunde
2019 Seminars over: Hormonale stoornissen en Meno pauze, Seksualiteit, relationele vaardigheden en Weerbaarheid, Rouw
2020 Seminars en webinars over Chronisch Geneesmiddelengebruik, Crisis als kans tot Transformatie
2021 Seminars en webinars over Kleinschaligheid in de Jeugdzorg, Pijnklachten, Vermoeidheid, Innovatie in de Forensische Jeugdzorg
2022 Seminars en webinars over Tweede Brein 2.0, Jeugd en Zware Criminaliteit, Postvirale Problematiek en het Energiesysteem, Jeugd en Zware Criminaliteit
2023 Webinars Palliatieve zorg, Parkinson, Alzheimer, (V)Echtscheiding, Integrative Mental Health, Een vrouw is geen man: Geslacht Gender en Gezondheid, Masterclass Zin in het latere leven, Ouderschap blijft.


Beroepsvereniging:
VIT

Diversen:
Aangesloten als Registertherapeut bij de koepelorganisatie RBCZ
Aangesloten bij TP
Aangesloten bij de SCAG

Specialisaties

Concentratieproblemen
Gevoelens en emoties
Depressieve gevoelens
Angsten
Hoogbegaafdheid
Hoogsensitiviteit
Rouw
Zelfbeeld en Zelfvertrouwen
Boosheid

Veel voorkomende problemen van kinderen/jongeren/ouders in mijn praktijk:

Top 5 problemen van kinderen:
angsten
ontwikkelen van zelfvertrouwen en laag zelfbeeld
hechtingsproblematiek
concentratieproblemen
omgaan met gevoelens en emoties

Top 6 problemen van jongeren:
identiteitsontwikkeling
pesten
gevoelens en emoties
hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
depressieve gevoelens
vrienden maken

Top 7 problemen van ouders:
samenwerken als partners in de opvoeding
grenzen stellen
omgaan met boosheid en frustratie
evenwicht vinden in werk, gezin en vrije tijd
ontwikkelingstaken van het kind en de jongere
omgaan met seks, drugs, alcohol
omgaan met social media

Therapievormen

 • Integratieve jongerentherapie
 • Integratieve kindertherapie
 • Jongerencoaching
 • Jongerentherapie
 • Kindercoaching
 • Kindercounseling
 • Kinderpsychotherapie
 • Kindertherapie
 • Opvoedondersteuning
 • Ouderbegeleiding
 • Oudercoaching

Tarieven

Informatief telefonisch gesprek van 30 minuten: gratis.
De kosten bedragen € 90,00 per sessie van zestig minuten.
Afhankelijk van uw zorgverzekering en de aanvullende verzekering die u afgesloten heeft, kan de therapie deels vergoed worden. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, hoeft u dus niet eerst het eigen risico op te maken.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wanneer u in gesprek gaat met uw zorgverzekeraar is het handig om aan te geven dat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) en de koepelorganisatie voor Registratie van Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg (RBCZ)

KvK: 27313596

Openingstijden

Coronavirus
Ik werk conform de Richtlijnen van RIVM en regering. U bent van harte welkom voor kennismaking en gesprekken, mits u en uw gezinsleden Coronavirus vrij zijn.

De praktijk is open van maandag t/m donderdag van 09.00 - 18.00 u, vrijdag van 09.00 - 17.00 u.

Het is ook mogelijk om 's avonds op afspraak af te spreken.
Op maandagavond en woensdagavond van 19.00 u - 21.30 u.

Ligging


© Kinderpsychologen - kindertherapeuten en kindercoaches
Disclaimer | Privacy verklaring | Over ons | Login